Lotteritillstånd

Idag finns det många lotterier att välja mellan för den som vill pröva lyckan och det gör förstås att man kan börja fundera över om vem som helst kan starta ett lotteri. Så är dock inte fallet. Det ligger på Lotteriinspektionens bord att bevilja tillstånd och vem som helst kan inte komma på fråga. Det är faktiskt enbart ideella organisationer som kan få dessa tillstånd. Att dra igång ett lotteri är med andra ord inte speciellt enkelt och det finns god kontroll över det hela. Det bör dock påpekas att detta bara gäller lotterier som bedrivs i mer än ett län. Små lotterier på lokal nivå kan bedrivas på andra villkor, men de når sällan ut till den stora massan.

Lotteriinspektionen

Det är som sagt Lotteriinspektionen som ansvarar för att bevilja tillstånd till de organisationer som anses uppfylla kraven för att få ordna lotteriinspektionenlotterier. Inspektionens uppdrag är att se till att lotterier, casinospel och även annan typ av spelverksamhet bedrivs både säkert och lagligt. Man ska även arbeta för att minska riskerna för social skada, exempelvis spelmissbruk vilket blir allt vanligare idag när spelen finns mer lättillgängliga. Organisationen beviljar tillstånd för lotterier som är rikstäckande men även tillstånd för viss bingoverksamhet. Man kontrollerar även utrustning som används vid dragningar och ser på så sätt till att allt verkligen går rätt till. Ett annat uppdrag som Lotteriinspektionen har är att utbilda och informera om vilka regler som gäller för lotterier samt andra spel. Det är viktigt att komma ihåg att uppdraget enbart gäller svenska lotterier, casinospel och övriga spel. Lotterier från andra länder ligger utanför inspektionens bord.

Vilka lotterier kräver tillstånd?

Nu kanske du undrar vilka lotterier som kräver tillstånd. Det är en intressant fråga. Vi har redan tidigare nämnt att det är lotterier som omfattar mer än ett län som överses av Lotteriinspektionen. Frågan är då om mindre lotterier får anordnas utan någon form av tillstånd? Svaret är att tillstånd behövs även för mindre lotterier, men tillståndet utfärdas då inte av Lotteriinspektionen. Viktigt är också att veta att både kostnadsfria lotterier och spel där lotterna är gratis kräver tillstånd. Om lotteriet hålls inom en enskild kommun är det kommunen som ska ge tillstånd. Om lotteriet däremot hålls inom länet men i flera kommuner är det Länsstyrelsen man ska vända sig till för att få tillstånd. Är det ett rikstäckande, eller åtminstone ett mer omfattande lotteri än enbart ett län är det som redan tidigare nämnts Lotteriinspektionens jobb att utfärda tillståndet.lotteri tillstånd

För den som funderar på att dra igång ett lotteri finns det en hel del lagar och regler att sätta sig in i. Dessa finns att läsa på Lotteriinspektionens hemsida. Där finns också gott om intressant läsning om myndighetens jobb samt om lotterier, casinospel, bingospel och andra spel. Även ansökningsblanketter och information om avgifter finns att hitta på webbsidan och det går där även att hitta kontaktuppgifter till inspektionen. På sidan går det också att läsa mer om skillnaderna mellan lotteri och tävling, något som kan vara bra att ha läst innan man ansöker om tillstånd.